boot repair

codex211
ubuntu kullanan kişiler için önemli bir araç. Zira, ubuntunun boot menüsünün sürekli uçmasından şikayetçi olan benim gibilerin, tek çözüm aracı.