piney winston

greenmustang
hakikat abidesi ve klubü yola getirmek isteyen adam. masaüstü resmim olmuşluğu olan karakterdir, kendisini çok severim ve kendi yolunu çizişini takdir ederim. sonunda ne olacağını bildiği halde hiç sapmadan doğruları konuşmuştur. ölmeyi isteyen adamdır