editör ve redaktör arasındaki farklar

kymophobia
en basit mantıkla:
redaktör bir metni basım ve yayına hazır hale getirmekle sorumlu düzeltici
editörse çeviri aşamasında belli aralıklarla gidişatı kontrol ederek hem sonucu belli bir kaliteye getirmekle, hem de yetkin olduğu konularda düzenleme ve bilgilendirme yapmakla sorumlu kişidir.
her ne kadar aynı dil içinde (türkçe-türkçe ingilizce-ingilizce vb.) redaktör çok sık görülmese ve editörlükle karşılaştırılıyor olsa da, ikisinin de vazifeleri benzer ama farklıdır.