paramecia

trao
one piece evreninde üç şeytan meyvesi türünden biridir. Tanımlanması zor bir türdür. En basit ifadeyle şöyle anlatayım:
Diğer iki tür logia ve zoan'dır. Eğer bir meyve logia veya zoan özellikleri göstermiyorsa paramecia'dır diyebiliriz.

Burada dikkat edilmesi gereken logia türü meyveler ile karıştırılmaması. Logia kullanıcısına doğa üzerindeki elementlerin (ateş, ışık, buz ve ara elementler; çamur vs ) gücünü bahşeder. Logia yiyenler direkt o elemente dönüşebilir ve bulunduğu mekanı o element ile kontrol edebilirler. Paramecia'da ise bu çok kısıtlıdır. Hatta bir çok paramecia doğa elementlerinden ayrı özellikler verir kullanıcılarına. Örnek olarak insanların yaşlarını değiştirme, insanların vücutlarını istediği gibi bölme, sadece kendi bedenini istediği gibi bölme, insanların gölgelerini çalıp başka bedenlere aktarma gibi özellikler gösterilebilir.