trafalgar d. water lami

trao
trafalgar law'ın kız kardeşidir. Beyaz kurşun hastalığına yakalanmıştır.
Bu hastalığın bulaşıcı olduğunu sanan diğer krallıklar Flevance şehrini karantinaya almış ve daha sonra şehri yakmışlardır. Lami'de hastenede yatarken yanarak ölmüştür.