beğenmiyorsan kullanma

owarida14
aşırı derecede canımı sıkan kalıp. zekâ seviyesi belli bir düzeyden düşük insanların ürünleri için bir numaralı savunma çünkü söylemesi çok kolay. amaçlarına da hitap ediyor çünkü her halükârda diğer düşük zekâlılar arasında "tartışma kaybeden insan" rolüne düşmüyorlar. evet bir numaralı amaçları bu. kıyamam onların moloz mahsulü egolarına. ama ne yazık ki düğmesine basınca beğenmiyorsan kullanma diyen bu insanlar aslında kalitesizliklerini gözler önüne serdiklerinin farkında değiller.
1
lynettebhelliom
Neden zeka seviyesiyle alaka kurulduğuna pek anlam veremediğim, kullanılan duruma göre rahatlıkla son derece makul ve mantıklı olabilecek kalıp. Kullanıcıların ürünü eleştirmeye hakkı vardır, ürün sahibinin de ürünü savunmaya. Herkes her konuda aynı fikirde olacak diye bir kaide yok, kimsenin kimseye bir şey dayatmaya da hakkı yok. Kalitesiz olduğunu objektif bir şekilde tespit edebileceğimiz bir ürünü birilerine kakalayıp üstüne pişkin pişkin bu kalıbı kullanıp üstüne yatmak ne kadar yanlışsa, sırf farazi bir tartışmayı kazanabilmek uğruna ürün hakkındaki yeterince temellendirilmemiş kendi kişisel fikrini başkalarına empoze ederek objektif olarak kalitesiz denemeyecek bir ürünün itibarı hakkında yanlış bir kanı uyandırmak da bir o kadar yanlış. Ki ikisi de son derece yaygındır. Bir ürünü kullanmamak, kendi kişisel görüşünüzü bildirerek kendi sınırlarınız içerisinde tavsiye etmemek, eğer ürünle ilgili geçerli bir maruzatınız varsa bunu dile getirip gerekli mecralarda hakkınızı aramak o ürüne verebileceğiniz en büyük geri bildirimdir zaten. Yoksa kullanıcıya bırakırsan hepsinin kalite tanımı farklı, atıyorum adam çıkıp bu ceketin düğmesi siyahmış ama ben gri severim diye bile ürünü kalitesiz saymaya kalkabilir. Bunun sonu yok. Burada zeka seviyesiyle ya da kaliteyle alakalı pek bir şey göremiyorum bu sebeple.
owarida14
çok değil iki saniyelik objektif bir değerlendirmeyle çöpten hallice oluşu anlaşılabilecek ürünlerin savunmasında kullanıldığı için rahatsız eden kalıp. eğer "bu ceketin düğmesi siyahmış ama ben gri severim" gibi buram buram benmerkezcilik kokan bir öznellikle düşünülüp dile getirilen niteliksiz bir eleştirinin kaale alınacağını zannetmiyorum çünkü üreten kişi işini başarılı bir şekilde yapan biriyse zaten bunun farkındadır ve doğal olarak bu konuda özgüven sahibidir. bundan dolayı beğenmiyorsan kullanma gibi ezberden bir cevap vermez. ha veriyorsa tamam olur yani sorun yok ama bu beğenmiyorsan kullanma veya kolaysa sen yap gibi kalıpların vasıfsız ve aptal savunması olduğu gerçeğini değiştiremez. ne de olsa bu kalıba vasıfsız ve aptal turnusolü demedim.
lynettebhelliom
infiale yol açmış kalıptır. şayet mesele çöpten hallice oluşu anlaşılabilecek ürünlerin savunmasında kullanılmasıysa, burada eleştirilmesi gereken şey spesifik olarak çöpten hallice olan ürünler ve bu ürünü üreten üretici olmalı. pire için yorgan yakarak bu ürünleri savunma ya da benzeri tüm kontekstlerde kullanılabilecek olan kalıplara saldırmak değil. aksi halde "fps oyunları şiddet eğilimini arttırır, çünkü seri katillerin fps oyunları oynadığı tespit edilmiştir" benzeri neden sonuç ilişkilerini de onaylıyor olmamız gerekirdi. Zira bundan çok farklı değil. Nasıl ki bilgisayar oyunları ile şiddet eğilimi arasında gerçekçi bir korelasyon yok ise herhangi bir ürünün kalitesi ve üreticinin zeka seviyesi ile bu veya herhangi bir kontekstte kullanılabilecek benzeri kalıbın kullanımı arasında da gerçekçi bir korelasyon yoktur. Kaliteli bir ürün üreten, kendine güvenen bir üretici de pekala ürününü bu şekilde ya da kendi sınırları içerisinde nasıl uygun görüyorsa o şekilde savunma hakkına sahiptir. Bu tercih onun vasfından ya da zeka seviyesinden bir şey götürmez, zira burada kullanması olası olan kitlenin küçük bir kısmı bahane edilerek kalıba atfedilmeye çalışılan niteliğin; münferit olduğu gerekçesiyle ciddiye alınmaması gerektiği iddia edilmiş halbuki herhangi bir saçma ve gereksiz eleştiriyi temsil edebileceği için seçilmiş olan farazi eleştirinin niteliği, bunun üretici tarafından kaale alınıp alınmaması ya da işini yapan kişinin farkındalığı ya da özgüveniyle de hiç alakası yoktur. velhasıl "beğenmiyorsan kullanma" ya da "kolaysa sen yap"ı vasıfsız ve aptal savunması olarak görmek yalnızca kişinin kendi öznel fikridir. Kendi kişisel fikirlerimizi de ne yapmıyorduk? Objektif bir temellendirme olmaksızın genellemelere konu edecek hareketlere girmiyorduk. Aksi halde bu yaptığımız hareketin "bu ceketin düğmesi siyahmış ama ben gri severim bu yüzden bu ceket kalitesizdir" benmerkezciliğinden ne farkı kalabilirdi? Hem, herhangi biri kendinde böyle bir hak gördüğünde, bu, bir başkasına da "herhangi bir kalıbı vasıfsız ve aptalca diye nitelendirmek sadece vasıfsız ve aptalların yaptığı bir şeydir" gibi bir genelleme yapma hakkı da vermez mi? bence verir. sonsuz döngüler hep. böyle bir ortamda bu tarz bir ofansifliğe hiç gerek yok bence o yüzden.
1
fratello fansub
bir ürünü mecburiyetten, deneme amaçlı hatta inceleme için kullanıp "beğenmeme" hakkımız olamaz mı? aslında en çok "beğenmeme" hakkımız var. çünkü firmaya giden bu "beğenmeme" bildirimleri ürünün geliştirilmesinde veya hatalarının giderilmesinde yol gösterici dahi olabiliyor.